+420 220 960 888
MENU

Условия договора

Smluvní podmínky společnosti Barta Limousine s.r.o. se sídlem Praha 6, Bělohorská 125/24, PSČ 169 00 IČ: 24688347 ,DIČ CZ24688347 platné od 1. 5. 2015

Definice pojmů

Компания - Barta Limousine s.r.o.., poskytovatel služeb v oblasti přepravy a zájezdů

Zákazník - fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky nebo smlouvy objedná u společnosti Barta s.r.o. službu v oblasti přepravy nebo zájezdů

Služba – přeprava, zájezd nebo jiná služba objednaná zákazníkem a poskytovaná společností Barta Limousine s.r.o.

Zákazník, který objedná přes online formulář, email nebo telefon služby společnosti Barta Limousine s.r.o.., prohlašuje, že četl a přijímá tyto smluvní podmínky. Odsouhlasením potvrzené objednávky nebo podpisem smlouvy deklaruje svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami, na které objednávka či smlouva odkazuje.

Každá služba společnosti je objednána předem a to přes formulář na webu společnosti, emailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká na základě potvrzení závazné objednávky zákazníkem. Potvrzení může být provedeno emailem, telefonicky nebo SMS.

Platit lze hotově, platební kartou nebo po předchozí domluvě bankovním převodem. Platbu lze provést v měnách CZK, EUR, USD a GBP nebo v měnách uvedených v objednávkovém formuláři na webu společnosti. Rozhodným směnným kurzem u plateb v cizích měnách je kurz platný v den využití služby. Platby hotově a platební kartou probíhají u řidiče po dosažení cílové destinace. Společnost může před jízdou požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny. Toto se týká především přepravy, kdy nástupní místo je mimo Prahu nebo u služeb většího rozsahu, kdy je vyžadován autobus nebo VIP luxusní vozidlo. O nutnosti složit zálohu informuje společnost zákazníka vždy předem. Společnost nebo její zástupce - řidič vystaví na každou platbu řádný doklad. Platba bankovním převodem je možná pouze po předchozí dohodě.

V případě, že chce zákazník změnit nebo zrušit již potvrzenou rezervaci a jeho místo vyzvednutí je v Praze, je zapotřebí zaslat informovat společnost alespoň 2 hodiny předem a to emailem nebo telefonicky. V případě, že je místo vyzvednutí mimo Prahu nebo je objednaná služba většího rozsahu (autobus, luxusní vozidlo apod.), je třeba zaslat informaci o změně nebo zrušení 24 h předem. Pokud již uhradil objednané služby, bude mu přijatá částka vrácena.

Zákazník je povinen nastoupit službu – přepravu v dohodnutém čase a místě. Zákazník potvrzuje, že byl před započetím služby – přepravy poučen o všech okolnostech přepravy a souhlasí, že v čase přepravy se bude chovat dle pokynů zástupce společnosti – řidiče.

Tripadvisor Yelp Facebook GreenLife